LAGOEen natuurlijk open system...

De LAGO meubelen zijn ontworpen om interacties in uw ruimte te scheppen. LAGO combineert ze allemaal en geeft tezelfdertijd een homogeen effekt. Het ontwerp is gebaseerd op funktionele flexibiliteit, evenals open- en luchtige meubelen.

Er bestaan vele combinaties van kleuren en enorme opruimingsmogelijkheden.